Beast

Giấc mơ về một con thú tượng trưng cho một khía cạnh tiêu cực của cuộc đời mình mà dường như hoàn toàn không kiểm soát. Một vấn đề mà bạn có rất nhiều khó khăn Taming hoặc nhận được dưới sự kiểm soát. Ngoài ra, một con thú có thể phản ánh một đặc điểm cá tính tiêu cực mạnh mẽ, người, hoặc tình huống phải được chứa.