Riches

Để ước mơ rằng bạn là người giàu và giàu, cho thấy rằng bạn sẽ vui vẻ thành công trong cuộc sống. Không mệt mỏi nỗ lực, làm việc chăm chỉ, tin tưởng, kiên trì và kiên nhẫn sẽ mang lại cho bạn thành công. Xem thêm ý nghĩa của sự giàu có.