Đặt cược

Những ước mơ về một cái gì đó đặt cược tượng trưng cho một nguy cơ bạn đang dùng về nguy cơ hoặc tình hình của một người.