Borda

Ước mơ với một cạnh sắc nét tượng trưng cho cảm xúc của bạn về tình hình nguy hiểm như thế nào có tiềm năng được.