Cho dù bạn đang mơ trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một con lừa, đại diện cho sự kiên quyết của bạn và tính cách không năng suất. Bạn đang sẵn sàng hợp tác với những người khác. Nếu con lừa là chết, sau đó là biểu hiện rằng Thái độ Đảng khỏe mạnh của mình sẽ dẫn đến sự vô luân hung hăng. Nếu bạn đang ngủ và mơ rằng trong giấc mơ bạn rơi hoặc được ném từ một con lừa, cho thấy sự bất đồng trong tình yêu mà sẽ dẫn đến một tách. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang bị trục xuất bởi một con lừa, có thể chỉ ra rằng bạn đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, mà sẽ mang lại nhiều lo lắng của bạn và lo sợ rằng bạn sẽ bị bắt. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang dùng một Donkey bởi một headbutt, nó có nghĩa là lãnh đạo của bạn trong tất cả các tình huống và cách của bạn thuyết phục mọi người để xem những điều theo cách của bạn.