Trang trại

Giấc mơ về một trang trại tượng trưng cho một tâm lý sản xuất. Làm việc chăm chỉ để làm điều gì đó tất cả các thời gian. Một tình huống mà bạn đang cố gắng của bạn khó khăn nhất để trở thành nhiều hơn.