Nịt nâng ngực

Những giấc mơ mà bạn mặc một bustiê tượng trưng cho an ninh và bảo vệ. Để giải thích thêm về giấc mơ, xin vui lòng xem ý nghĩa của áo ngực.