Adam và Eve

ước mơ về Adam và Eve tượng trưng cho một khu vực trong cuộc sống của bạn, nơi bạn đang bắt đầu từ đầu, hoặc cần phải xây dựng lại cuộc sống của bạn. Những giấc mơ của Adam và Eve thường đi kèm với các biểu tượng như bom hạt nhân hoặc kết thúc các kịch bản thế giới. Điều này phản ánh một sự thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống của cuộc sống của người mơ mộng hoặc niềm tin rằng lực lượng họ để bắt đầu lại, hoặc di chuyển theo một hướng mới.