Khăn

Nếu bạn ước mơ của khăn tay, sau đó nó chỉ là đàn áp bạn thực hiện trong chính mình. Có lẽ bạn là người duy chỉ có những khó khăn thể hiện những cảm xúc bạn có. Để mặc một chiếc khăn có thể hiển thị các vấn đề sức khỏe thực sự bạn có trong cuộc sống thức dậy của bạn, chẳng hạn như đau thông qua hoặc thông qua một conduit. Khăn cũng có thể hiển thị sự chia tách giữa những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, có nghĩa là bạn không biết làm thế nào bạn cảm thấy và giả vờ là một người bạn không thực sự.