Ngô trường

Để có được lạc trong một lĩnh vực ngô tượng trưng cho bị mất trong vô số hoặc plentifulness của một tình huống. Nó có thể đã bị mất mục đích ban đầu, vòng bi hoặc ý định của nó. Bạn có thể bị choáng ngợp bởi khả năng, cơ hội hoặc tùy chọn. Bạn có thể cảm thấy có rất nhiều một điều tốt. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước được trong một cánh đồng ngô được trên lửa. Trong cuộc sống thực, hôn nhân của bạn đã kết thúc. Các cánh đồng ngô phản ánh sự phong phú của tình yêu và hỗ trợ cô nhận được từ giao hợp rằng cô cảm thấy sẽ không bao giờ kết thúc.