Ốc

Giấc mơ về một ốc sên tượng trưng cho sự thiếu kiên nhẫn hay chán nản. Suy nghĩ của bạn về cái gì đó là quá chậm hoặc là dùng quá lâu.