Phích

Giấc mơ về một poster tượng trưng cho bạn điều gì đó mà bạn muốn một cảnh báo khác về bạn. Bạn có thể muốn chia sẻ một cái gì đó về bản thân hoặc thu hút sự chú ý đến một cái gì đó xảy ra với bạn. Xem xét các nội dung của poster cho ý nghĩa bổ sung.