Doghouse

Giấc mơ của một doghouse tượng trưng cho nhận thức của chính mình không bảo vệ chính mình. Thiếu sự bảo vệ cảm xúc. Đừng làm đủ về vấn đề của bạn khi bạn biết phải làm gì để bảo vệ chính mình. Ngoài ra, một doghouse có thể là một dấu hiệu mà bạn cảm thấy bị trừng phạt cho hành động của bạn. Bạn có thể gặp rắc rối.