Radiator

Ước mơ về một bộ bức xạ tượng trưng cho một người hoặc tình huống trong cuộc sống của bạn mà bạn luôn có thể áp dụng áp lực để duy trì một bầu không khí thoải mái hoặc lối sống. Ngoài ra, nó có thể phản ánh một tình huống mà cảm thấy tuyệt vời, không bao giờ để chăm sóc. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước có để sửa chữa một tản nhiệt gỉ. Trong cuộc sống thực, ông luôn sử dụng và scaring con trai của mình vào thanh toán các hóa đơn để sống thoải mái. Con trai của ông cuối cùng đã bị phá sản và phải tìm cách để làm cho anh ta kiếm tiền một lần nữa.