Cave

Khi bạn mơ ước được một tầng hầm nó dự đoán suy nghĩ sâu, bí mật ẩn và mong đợi. Các điều kiện của tầng hầm phản ánh suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Xem xét các điều kiện của tầng hầm, làm thế nào tối hoặc nó là tuyệt vời như nó sẽ cung cấp cho đầu mối nhiều hơn nữa về ước mơ của bạn. Nếu bạn nhìn thấy tầng hầm đó là không rõ, bẩn là biểu hiện của perplexity bạn có để khám phá. Trạng thái tầng hầm cũng có thể đại diện cho các đối tượng hoặc câu hỏi được ghim.