Popcorn

Thấy bỏng ngô được hiểu là sự giới thiệu tiềm thức cho người mơ mộng nghĩ rằng có lẽ anh ta hoặc cô ấy là đầy đủ các ý tưởng. Nó cũng có thể chỉ ra rằng một số lẽ thật/sự kiện đang được thực hiện có ý thức cho bạn.