Dép

Để mang dép trong một giấc mơ có nghĩa là người mơ cảm thấy rất tích cực ở nơi trong nước ông được bao quanh. Giấc mơ cũng có thể cho thấy rằng người mơ mộng là cảm giác rất bình tĩnh và không chịu trách nhiệm về tất cả những gì ông làm. Để mang dép cũng có thể hiển thị bất an và bất ổn là đau khổ.