Vành đai chỗ ngồi

Ghế vành đai giấc mơ biểu thị cho bảo vệ chống lại một cái gì đó hoặc một ai đó. Nếu ông được đeo vành đai chỗ ngồi của mình, sau đó có nghĩa là anh ta cần phải cẩn thận hơn với một cái gì đó, hoặc nó đã cho thấy rằng chăm sóc có anh ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống của mình. Để ước mơ rằng bạn đang đấu tranh để đặt trên vành đai chỗ ngồi của bạn, cho thấy không có khả năng của bạn để đối mặt với những vấn đề bạn có.