Thỏ

Con thỏ trong một giấc mơ là biểu tượng của khả năng sinh sản và tình dục. Giấc mơ, trong đó bạn thấy nhiều con thỏ, biểu thị cho gia đình lớn và hạnh phúc bao gồm nhiều trẻ em. Con thỏ còn được biết là biểu tượng tình dục. Có lẽ có một thiếu sự thân mật trong cuộc sống của bạn hoặc làm bạn có mong muốn tăng lên cho tình dục? Nếu vậy, sau đó cái tâm vô thức của bạn là đem lại cho bạn những tín hiệu để bắt đầu diễn xuất! Các màu sắc khác nhau của thỏ cũng có thể có ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn như màu trắng đại diện cho ngây thơ, tình yêu và sự cống hiến.