Chăn đệm Quilts

Mơ ước và nhìn thấy một quilt được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là sự hài hòa, bảo vệ, ấm áp và hoàn cảnh dễ chịu và thoải mái. Hãy xem xét các màu và mô hình của bedspread cho ý nghĩa bổ sung. Mơ và nhìn thấy một quilt bẩn được giải thích như là ước mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là bất cẩn trong trang phục và hình dạng.