Va chạm

Giấc mơ, trong đó bạn thấy sự va chạm, biểu thị trạng thái cảm xúc của tâm trí của bạn. Có lẽ bạn đang cố gắng để có được phân loại sự hỗn loạn của tâm trí của bạn. Giải thích tốt nhất của giấc mơ được hiểu theo nghĩa của một tai nạn.