Diều

Khi bạn nhìn thấy một sao chổi trong một giấc mơ, ước mơ như vậy cho thấy sự thiếu tự do đó là đau khổ. Bạn có thể không thể loại bỏ chướng ngại vật từ cuộc sống của bạn, vì vậy bạn muốn có sự riêng tư và độc lập hơn từ những người khác.