Của congelado

Ước mơ bị đông lạnh có thể đại diện cho bạn không có khả năng hành động hoặc tiến bộ. Bạn cũng có thể cảm thấy không thể bày tỏ chính mình. Nó cũng có thể là đại diện của sự chậm trễ hoặc thất bại. Một số khu vực của cuộc sống của bạn mà không làm bất cứ điều gì cả. Thực phẩm đông lạnh hoặc các đối tượng có thể ngụ ý procrastination hoặc hoãn đến một cái gì đó. Bạn đã chọn để bỏ qua các vấn đề nhất định hoặc đối phó với một cái gì đó sau. Defrosting thực phẩm đông lạnh có thể tượng trưng cho các vấn đề đang được xem xét lại hoặc một dấu hiệu cho thấy bạn là cuối cùng phải đối mặt với vấn đề mà bạn trì hoãn điều trị.