Cắt

Ước mơ cắt một cái gì đó tượng trưng cho vấn đề đang được cắt để kích thước hoặc cắt. Làm cho một vấn đề dễ quản lý hơn. Hãy xem xét những gì đang bị cắn bởi ý nghĩa bổ sung. Ước mơ về thực phẩm chua cay tượng trưng cho việc chuẩn bị để tạo điều kiện cho một tình huống của chính mình những kinh nghiệm.