Moose

Giấc mơ của một con nai sừng tấm tượng trưng cho những vấn đề mà bạn muốn để lại một mình. Không muốn có bất cứ điều gì về bạn nhận thấy ở tất cả. Trở nên rõ ràng thù địch khi buộc phải đối đầu với một vấn đề mà bạn đang rất nhạy cảm với. Tiêu cực, một con nai sừng tấm có thể phản ánh whips ra hoặc tấn công người khác khi nó cảm thấy bị đe dọa hoặc cornered. Việc thiếu cuộc đối đầu, cho đến khi một cái gì đó để thu hẹp hoặc rất cá nhân. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước nhìn thấy một con nai sừng tấm. Trong cuộc sống thực, ông đã có một bệnh gây ra rụng tóc, mà ông mặc một chiếc mũ. Ông đã rất không chắc chắn về nó và trở nên quá thù địch với một người muốn anh ta cởi mũ của mình.