Sa mạc

Giấc mơ về sa mạc tượng trưng cho cảm xúc của riêng bạn hoặc phải tự lo cho mình. Ngoài ra, sa mạc có thể phản ánh cảm xúc không đồng đều và miễn phí. Bạn có thể cảm thấy rằng không có hạn chế để giữ lại.