Giam

Ước mơ bị căn cứ vào trường tượng trưng cho những hậu quả mà bạn cảm thấy trong việc thức dậy cuộc sống vì không dùng một tình huống đủ nghiêm trọng. Cảm thấy bị buộc phải tôn trọng một người hoặc vấn đề. Cảm thấy bị trừng phạt với sự chậm trễ hoặc thời gian chờ.