Các dogues

Ước mơ về một Dogue tượng trưng cho một cảm giác sức mạnh không thể nghi ngờ. Vấn đề có thể làm cho người dân tôn trọng bạn, không có nghi ngờ, hoặc cung cấp cho bạn bạn muốn giả sử bạn xứng đáng. Ví dụ: một người phụ nữ một lần mơ ước của một Dogue Đức. Trong cuộc sống thực, cô đã có một đối tác trong quân đội đã được ở lại. Các Dogue Đức phản ánh sự tôn trọng không đáng ngờ và sự hiểu biết cô sẽ nhận được từ những người khi cô đề cập đến nó cho họ.