Tảo

Giấc mơ về tảo tượng trưng cho sự bất mãn với một điều mà bạn đang làm. Bạn không thể hài lòng với nơi bạn đang ở trong cuộc sống. Cái gì bạn không muốn làm, hoặc được tham gia vào tất cả mọi thứ. Ví dụ: một người mơ ước ra khỏi một con sông với tảo trong đó. Trong cuộc sống thực, ông đã kết thúc tìm kiếm một công việc và cảm thấy rằng công việc mới giữ anh ta đi từ những gì ông thực sự muốn làm.