Xuất tinh sớm

Mơ ước rằng bạn đang xuất tinh, có ý nghĩa tượng trưng và đề nghị nhu cần của bạn để phát hành. Nó có thể là cảm xúc hoặc tâm lý đau đớn. Xuất tinh sớm cũng có thể chỉ ra rằng bạn không thể hạn chế hoặc giữ cho mình trong đời sống tình dục. Mặt khác, có thể có một lời giải thích khác nhau, đứng như là một biểu tượng cho một mất điện và kiểm soát. Nó có thể được trong mối quan hệ hoặc thỏa thuận chuyên nghiệp.