Thang máy

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ bạn thấy rằng bạn đang nhận được trên Thang máy, nó có nghĩa là bạn sẽ nhanh chóng tăng trong tình trạng và sự giàu có. Bạn có thể đã tăng lên đến một mức độ cao hơn ý thức và đang tìm kiếm trên thế giới từ một điểm cao của xem. Giảm dần trên Thang máy, nó chỉ ra rằng rủi ro sẽ nghiền nát và ngăn cản bạn. Các hành động trên và dưới Thang máy có thể đại diện cho up và thăng trầm của cuộc sống của bạn đang nổi lên từ và subsáp nhập trong tiềm thức của bạn. Nếu bạn đã mơ ước rằng Thang máy là ra trật tự hoặc rằng bạn không để lại cho bạn ra ngoài, nó tượng trưng cho rằng cảm xúc của bạn đã gạt ra khỏi tầm kiểm soát.