Đường enterrai

Để ước mơ rằng bạn đang đói tượng trưng cho công việc hoặc vấn đề nghề nghiệp. Ngoài ra, ông đã dự đoán một sự thất vọng trong một số nỗ lực mà ông nghĩ là một thành tựu đầy hứa hẹn.