Phân phối

Giấc mơ về chờ đợi một giao hàng tượng trưng cho sự mong đợi của bạn rằng một kinh nghiệm hoặc giải pháp cho một vấn đề sẽ sớm được bạn. Chờ đợi để nhận ra hoặc kết quả từ một số khu vực của cuộc sống của bạn. Tiêu cực, mong đợi một giao hàng có thể phản ánh sự tự tin quá nhiều trong những người khác làm việc cho bạn. Naive hy vọng hoặc mong đợi. Cho phép một cơ hội vượt qua bạn trong khi bạn chờ đợi một cái gì đó mà không thể xảy ra. Ước mơ thực hiện giao hàng cho người khác tượng trưng cho câu trả lời, mục tiêu hoặc kinh nghiệm mà bạn đang mang theo người khác. Làm một cái gì đó dễ dàng cho người khác hoặc đảm bảo ai đó có một cái gì đó cho mình. Tiêu cực, làm cho một giao hàng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đi trên con đường của bạn để đảm bảo rằng ai đó nhận được nghiệp bạn cảm thấy họ xứng đáng. Nó cũng có thể chỉ ra rằng bạn cũng là cấp dưới hoặc chú ý đến những người khác cần.