Hoe

Nếu bạn mơ ước sử dụng một cuốc trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn đang đi qua những trở ngại và giới hạn thành công. Bạn đang làm theo cách riêng của bạn như thế nào mọi thứ nên được.