Thư viện

Giấc mơ về một thư viện tượng trưng cho việc tìm kiếm câu trả lời, kiến thức hoặc ý tưởng. Bạn có thể hỏi một số khu vực của cuộc sống của bạn, được tò mò về một cái gì đó hoặc tìm kiếm những ý tưởng mới. Một thư viện lộn xộn hoặc vô tổ chức có thể trỏ đến sự thất vọng, hoặc tổng số mối quan tâm về việc tìm kiếm câu trả lời mà bạn muốn. Bạn có thể gặp khó khăn khi nhận được câu trả lời hoặc tìm giải pháp.