Gương chiếu hậu

Những ước mơ về chiếu hậu gương tượng trưng cho những suy nghĩ và cảm xúc của bạn về quá khứ khi bạn di chuyển về phía trước trong cuộc sống. Nếu một người hoặc xe tiếp cận trong gương của nó là biểu tượng trở lại cuộc sống thức dậy của các phiên bản trước đó.