Shotgun

Giấc mơ về một khẩu shotgun tượng trưng cho sức mạnh để đưa ra quyết định có ý nghĩa, mạnh mẽ, hoặc có hậu quả lâu dài. Một shotgun tượng trưng cho những lựa chọn rất ấn tượng. Đối phó với một vấn đề với một shot cuối cùng. Nếu những người xấu trong một giấc mơ giữ một shotgun tượng trưng cho đặc điểm tính cách tiêu cực với sức mạnh để làm cho sự lựa chọn Ấn tượng mà có thể phá hoại bạn, hoặc cầu đốt. Nó cũng có thể là đại diện của mong muốn của riêng bạn để trả thù một ai đó một cách mạnh mẽ. Ước mơ về một shotgun tượng trưng cho bạn hoặc một số khía cạnh của cá tính của bạn có thể đưa ra quyết định nhanh chóng rất mạnh mẽ. Những lựa chọn tuyệt vời về nơi làm việc. Nếu một người xấu hoặc ác trong một giấc mơ có shotgun shotgun này có thể tượng trưng cho các quyết định rất mạnh mẽ ngắn hạn hasty.