Thể thao (trường học)

ước mơ về chơi thể thao tại trường tượng trưng cho nỗi lo hoặc rằng bạn đang đấu tranh với các vấn đề cá nhân. Bạn có thắc mắc hoặc lợi ích mà đang trình bày những thách thức cho bạn trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể có lo lắng hoặc lo lắng về việc là tốt nhất bạn có thể. Xem phần chủ đề thể thao cho một cái nhìn sâu hơn về biểu tượng của thể thao.