Sóc

Nếu bạn mơ thấy một hoặc nhiều sóc và sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy các mối quan hệ đang ở thời điểm này khi họ đang không ở trong một sử dụng tốt, mà không làm cho bạn hoặc những người khác hạnh phúc. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra sự dễ dàng bạn đang mang với chính mình và chưa trưởng thành như bạn, vì di chuyển từ một trong những dự án khác, sẽ không ở lại và kết thúc mọi thứ để kết thúc. Nếu bạn cố gắng để bắt con sóc, sau đó nó có nghĩa là bạn đang cố gắng thay đổi một số điều tuyệt vọng, nhưng không thể tìm ra giải pháp phù hợp. Nếu bạn ăn sóc, sau đó nó có nghĩa là bạn sẽ được chấp nhận bởi những người bạn đang chạy. Nếu con sóc được trong cây, thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu đựng những tội lỗi và thất vọng vì không đánh mục tiêu đã được nhắm mục tiêu bạn.