Nhôm

Khi bạn ước mơ của một nhôm cho biết cách dễ dàng là để bạn có để giữ những gì thuộc về bạn. Giấc mơ này tượng trưng cho bao nhiêu bạn có thể làm cho hầu hết những điều nhỏ. Nó không quan trọng nếu bạn tiến hành một cái gì đó lớn, nhưng khi bạn nhận được kết quả, nó không quan trọng nếu nó là một cái gì đó tồi tệ hơn sau đó bạn mong đợi, những gì quan trọng hơn là khả năng của bạn để được hạnh phúc hơn bạn nhận được. Điều đó có nghĩa là bạn đang phụ trách trong khi kiểm soát tài sản của bạn.