Laurel, Laurel, Laurel, vinh quang, vinh danh

Để xem Laurel là biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước về nó có thể tượng trưng cho sự thành công. Bạn phải vượt qua một nhiệm vụ khó khăn và đang được khen thưởng cho một công việc cũng làm.