Facelift

Ước mơ với một facelift tượng trưng cho sự tự tin tăng lên, tự hình ảnh hoặc một tầm nhìn tích cực mới của cuộc sống. Tính cách của ông đã được nâng cao, cảm hứng hoặc thay đổi theo một phương thức tích cực.