Do Ferreiro

Thợ rèn trong giấc mơ của ông cho thấy sự tập trung và năng lượng của mình. Một số người trong chúng ta là mạnh mẽ hơn khác cũng thể chất hoặc tinh thần. Mọi thứ chúng ta học đều có thời gian. Để được thể chất mạnh mẽ, bạn cần phải đặt rất nhiều nỗ lực vào đào tạo. Và để trở nên tinh thần mạnh mẽ, bạn phải làm rất nhiều nghiên cứu trong tâm trí và linh hồn của bạn, chỉ sau đó bạn sẽ trở thành người sublime.