Ở bên phải

Ước mơ về con trỏ tượng trưng cho cảm xúc về một tình huống làm chính xác những gì bạn mong đợi để làm. Những điều sẽ kế hoạch hoặc bạn đang làm cho tiến bộ dự kiến. Không có gì ngạc nhiên. Tiêu cực, theo chiều kim đồng hồ có thể phản ánh sự lo lắng của bạn về một tình huống mà có thể không dừng lại như dự kiến. Cảm thấy unbearableness của không được có thể ngăn chặn một tình huống xảy ra.