Ong

Giấc mơ với những con ong tượng trưng cho công việc khó khăn và hành vi siêng năng. Bất kỳ công việc bạn đang tham gia, hoặc bạn cảm thấy sẽ được yêu cầu của bạn. Bận rộn suy nghĩ hoặc cảm giác điên cuồng. Bee giấc mơ được phổ biến xung quanh những khoảnh khắc với những kỳ vọng xã hội tập thể như đám cưới, tang lễ, lựa chọn trường đại học và sinh con. Giấc mơ bị cắn bởi những con ong tượng trưng cho những kỳ vọng xung đột về công việc khó khăn đó là quá mức, hoặc là bạn không thực sự muốn làm. Một cái gì đó có thể không hài lòng, gây phiền nhiễu, hoặc bạn cảm thấy sẽ mất một thời gian dài để kết thúc. Để được cắn trong tay của bạn có thể tượng trưng cho công việc khó khăn mà bạn buộc xuống, cản trở thành công hoặc ngăn cản bạn làm những gì bạn muốn.