Flute

Giấc mơ của sáo một tượng trưng cho bạn hoặc một người nào khác đang làm cho người khác cảm thấy rằng không có gì sai đang xảy ra. Cảm giác như mọi thứ đều hoàn hảo tất cả thời gian. Nói với những người khác không bao giờ lo lắng hay chăm sóc. tiêu cực, một sáo có thể phản ánh khuynh hướng toàn diện hoặc thử quá khó để giữ cho người khác hạnh phúc.