Đói

Giấc mơ đói tượng trưng cho những hạn chế hoặc hạn chế. Một tình huống lá bạn không thể cảm thấy những gì bạn muốn hoặc để thưởng thức chính mình. Ngoài ra, mơ ước của một đói có thể phản ánh một cảm giác hạn chế liên quan đến ăn uống. Một người có giới hạn chế độ ăn uống có thể trải nghiệm.