Frisbee (đĩa bay)

Mơ ước về chơi với frisbee tượng trưng cho một thái độ tuyệt vời và thiếu cạnh tranh. Nó cũng chỉ ra những tình huống và mối quan hệ trong cuộc sống, nơi bạn cần phải cung cấp và thực hiện.