Trái cây

Giấc mơ về một loạt các loại trái cây có thể phản ánh sự phong phú, niềm vui, hoặc giành chiến thắng. Lust và tình dục. Cảm thấy tốt về một cái gì đó. Xem thức ăn trong phần chủ đề cho các loại trái cây cụ thể hơn.