Lồng

Khi bạn mơ của lồng, giấc mơ này cho thấy mong muốn cho tự do. Có lẽ bạn đang có, hoặc bạn cảm thấy rằng bạn đang bị khóa ở nơi mà bạn không thể bày tỏ chính mình. Có một khả năng rằng ai đó trong cuộc sống của bạn đang cố gắng để kiểm soát bạn.